Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Zadzwoń

Regulamin Świadczenia Usług w Saska Beauty

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Regulamin świadczenia usługi

 1. Klienci Salonu Kosmetycznego Saska Beauty są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.

 2. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

 3. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk oraz płucze pod bieżącą ciepłą wodą.

 4. Wszystkie zabiegi są wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia oraz fartuchu  i maseczce. W przypadku zabiegu gdzie dodatkowo są naruszane ciągłości tkanek , pracownik zakłada fartuch jednorazowy oraz przyłbicę .

 5. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki oraz ligninę i gaziki.

 6. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. (instrukcja - poniżej) Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

 7. Ć Pracownicy zakładu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków czy bransoletek w czasie pracy.

 8. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

 9. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

 10. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem odpowiedni wywiad ustny, a w przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów przekazuje odpowiedni formularz procedury zabiegowej do wypełnienia  i podpisania . Ma to na celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu a także  w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych

 11. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

 12. Wykonanie zabiegu makijażu trwałego, mezoterapii, Lasera, zabiegu elektrolizy oraz innych zabiegów z medycyny estetycznej wymaga pisemnej zgody klienta na wykonanie zabiegu.

 13. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów elektrostymulacji.

 14. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 15. Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Saloniku Kosmetycznego Saska Beauty za przeprowadzony zabieg.

 16. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

 17. Pracownik porządkuje stanowisko pracy po każdym przeprowadzonym zabiegu.


Odwołanie wizyty

 1. Klienci dokonując rezerwacji maja zagwarantowane miejsce  oraz gabinet na dany zabieg w Salonie .

 2. Odwołanie rezerwacji przez Klienta , następuje bezpłatnie  do 24h przed zabiegiem.

 3. W przypadku odwołania zabiegu w okresie krótszym niż 24h od ustalonej daty i godziny zabiegu, Salon ma prawo naliczyć opłatę rezerwacyjną i przygotowawczą do zabiegu w wysokości 30% wartości usługi .

 4. W przypadku  odwołania wizyty w czasie krótszym niż 2h lub braku odwołanianieobecności  Klienta w salonie na wyznaczony termin zabiegu, Salon ma prawo obciążyć  kwotą  100% wartości zabiegu , traktując go jako zrealizowany.

 5. W pomieszczeniach zabiegowych zakładu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.


Instrukcja użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku

 1. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.

 2. Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji tych narzędzi.

 3. Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji.

 4. Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w myjce ultradźwiękowej ze środkiem myjąco-dezynfekującym o szerokim spektrum działania w całkowitym zanurzeniu

 5. Pojemniki z narzędziami zalanymi środkiem dezynfekcyjnym są szczelnie zamykane, znakowane.

 6. Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.

 7. Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym klasy B i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.


Akceptacja Regulaminu

 1. Dokonanie rezerwacji terminu zabiegu czy telefonicznie czy po przez inny środek komunikacji , email czy też portal moment.pl ,   jest traktowane jako zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację przez Klienta.